Xanty z Měsíčních plání (AJKA)

Golden Retriever – Zlatý retríver – nar. 18. 11. 2014

Mimoriadne spoločenská, kľudná, spolupracujúca. Plnohodnotný člen našej rodiny. Vynikajúci pracovný pes vhodný na aport z vody, zajace, na skúškach získala 200 bodov z možných 200. Xanty má v rodokmeni anglických predkov, pochádza zo špičkovej línie, je výstavne úspešná.

Zdravotne testovaná: rtg. DBK A/A, DLK 0/0

Výsledky skúšok:
OVVR – známka 1. c – počet bodov 188 (z možných 200), známka z nosu 4
JSR – známka 1. c – počet bodov 200 (z možných 200), známka z nosu 4

ARIS Tamarin dvor
(dcéra XANTY – AJKY)

Golden Retriever – Zlatý retríver – nar. 12. 6. 2018

Čakateľka na uchovnenie.  Temperamentný pracovný pes, momentálne vo výcviku. Na jeseň 2019 ju čaká výstava a pracovné skúšky. Je veľmi spoločenská, miluje deti, je hravá a taktiež je členom našej rodiny. Otec BUDDY Explosive Gold.

VIDEO – AJKA APORT